EN | RU

הנהגת איילון

 • הוקם שבט מודיעין - אבני חן!
  מזל טוב ובהצלחה!

  פורסם על ידי צופים ברשת ביום 26/8/2012
 • מצגת הסבר על תוכנה לתכנון מבנים למחנה קיץ מצורפת בלוח הקבצים. מומלץ לשימוש...
  פורסם על ידי צוות האתר ביום 7/5/2012
  | לידיעה המלאה...

 • סמינר שביעיות מדליק בנושא מעורבות חברתית, יתקיים ב-10-11.2 בשבט 'צבר'.
  פורסם על ידי הנהגת איילון ביום 24/1/2012
  | לידיעה המלאה...




כתובתנו
נרקיס 4
שוהם

טלפון
7527811 - 03

פקס
6189647 - 03

אתר אינטרנט
לאתר האינטרנט

דואר אלקטרוני
ayalon@zofim.org.il

לכל בעלי התפקידים

 • רוני ברנר - ראש הנהגה פרטים
 • לבנה לוי - גזברית הנהגה פרטים
 • גיא פורת - מרכז הנהגה פרטים