zofim.org.il
  
 


 
אתר התאחדות הצופים והצופות בישראל
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר התאחדות הצופים והצופות בישראל » ארגון הצופים הקתולים

ארגון הצופים הקתולים פורסם בתאריך 25/10/2011

 לארגון הצופים הקתולים יש בערך 1,400 חניכים, מכיתה ד' עד כיתה י"ב. החניכים מחולקים לשלושה שכבות: עופרים, צופים וצופות, שכבה בוגרת ומד"צים.

הארגון מיוסד משלוש עדות הקתולים, שהם: יוונית קתולית, לטין ומרוניטים ושלושת הארכיבישופים הם נשיאי כבוד של הארגון.

במסגרת הארגון והשבטים, יש חניכים שהם מהעדה האורתודוקסית, פרוטסטנטים ומוסלמים.

הארגון בנוי מ-16 שבטים מפוזרים ברחבי הארץ, אשר כל השבטים פעילים והם:

בחיפה – 3 שבטים, נצרת – 4 שבטים, יפיע, שפרעם, מגאר, פסוטה, כפר כנא, כפר ריינה, כפר אעבלין, יפו-ת"א וכפר טורעאן.

הארגון עושה כל המאמצים לתפעל את השבטים בצורה הטובה והנכונה ביותר ולקדם אותם בדרך הצופיות הארצית והעולמית. יש לציין, שכל המדריכים הם מתנדבים.

לארגון ארבע ועדות: ועדה כללית, ועד הפועל, ועד רכזי המפעלים בשבטים וועד הדרכה.

השבטים בארגון שייכים לכנסיה הקתולית והשאיפה היא להפיץ ולהעמיק את נושא הדת בין החניכים, לעבוד ולתרום בתחום הפעילות הקהילתית, כמו עזרה לזולת ולנזקקים.

לארגון יש מגוון פעילויות כגון: מחנות יער, קייטנות, צעדות למיניהם, טיולים, פעילות חברתית, תרבותית ושיתוף פעולה עם הצופים המוסלמים בצעדת חג הקורבן בנצרת ובמקומות אחרים.

                                                                                                            הכומר מג'יד עטאללה

                                                                                                                   ראש הארגון