zofim.org.il
  
 


 
אתר התאחדות הצופים והצופות בישראל
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר התאחדות הצופים והצופות בישראל » ארגון הצופים הדרוזים

ארגון הצופים הדרוזים פורסם בתאריך 25/10/2011

תנועת הצופים הדרוזים היא תנועת הנוער הגדולה ביותר בישראל, באופן יחסי. בתנועה חברים כ- 5,000 צופים וצופות, בעוד ששיעור הדרוזים באוכלוסיה הישראלית כולה הוא 1.5% בלבד. לא רק העובדה שמדובר במסגרת א-פוליטית, הופכת את הצופים הדרוזים לתנועה המקובלת ביותר במגזר, גם להנהגה היציבה ולפעילות העשירה המתקיימת בה חלק חשוב לא פחות מכך. הצופים הדרוזים נהנים מהנהגה דומיננטית בראשותו של ד"ר סלמאן פלאח, אשר יזם את הקמת הצופים הדרוזים בשנת 1954 ועמד בראש התנועה כמעט לכל אורך דרכה. הצופים הדרוזים מהווים מוקד משיכה גם בזכות פעילותם האינטנסיבית בקרב הקהילה. הארגון חבר בהתאחדות הצופים והצופות בישראל והוא משתתף במשלחות בחו"ל ומארח משלחות.

כשאומרים "הצופים הדרוזים", בעצם אומרים "סלמאן פלאח". ד"ר סלמאן פלאח שהוא מזרחן ומשפטן, הוא האיש שיזם את הקמת הארגון באמצע שנות החמישים, הוא שעומד בראשו רוב השנים הללו והוא הרוח החיה מאחורי פעילותו העניפה. ד"ר פלאח מעלה מזיכרונותיו: "הסיפור החל כשהייתי תלמיד כיתה י' בביה"ס הריאלי העברי בחיפה. אריה כרוך ז"ל, ראש הצופים בארץ, שימש אז כמנהל הסניף בהדר, שבו למדתי. הוא שנטע בי את היוזמה והתמריץ להקים תנועת צופים דרוזית ואכן כך היה. באותה תקופה התחלתי לבוא במגע עם נוער וצעירים דרוזים מכל הישובים הדרוזים בארץ. בשנת 1954, הייתי אז בסוף כיתה י"א, הצלחתי להקים את הארגון הארצי ובו שמונה סניפים: שפרעם, פקיעין, כפר-סמיע, אבו-סנאן, חורפיש, בית-ג'ן, עוספיה ודלית אל-כרמל".

לאחר הקמת הצופים הדרוזים, נבחר ד"ר סלמאן פלאח ליושב הראש של הארגון. ב-1956 הוא ייצג אותו כאחד הארגונים המייסדים של התאחדות הצופים והצופות בישראל וחתם על מגילת היסוד של תנועת הצופים בטקס ההקמה, שהתקיים בלשכתו של נשיא המדינה דאז, יצחק בן צבי המנוח. ד"ר פלאח עמד בראש הצופים הדרוזים עד שנת 1964, עת יצא להשלים את לימודיו בארה"ב.

בשנת 1975 הוא נתבקש, ע"י הנהגת הצופים הדרוזים, לשוב לפעילות בתנועה. הוא נענה לקריאה ונבחר מחדש ליו"ר הארגון לכל החיים.

כיום פועלים שבטי צופים בכל היישובים הדרוזים בארץ, ברמת הגולן, בגליל ובכרמל, והם מהווים פלח ניכר מכלל פעילויות הנוער המתקיימות בקרב האוכלוסייה.

 

ארגון הצופים הדרוזים – מבט לעתיד

בארגון הצופים הדרוזים חברים כ-5,000 חניכים. זהו ארגון הצופים הגדול ביותר בארץ, באופן יחסי לאוכלוסיה הדרוזית, שמספרה אינו עולה על 100,000. לדעת ג'ק מוריו, ראש הצופים העולמי, זהו גם ארגון הצופים הגדול בעולם בגלל אחוז חניכיו הגבוה ביחס לכלל האוכלוסייה.

אין לנו ציפיות שמספר החברים בארגון יגדל בעתיד, אולם אנו שואפים לפתח את התוכניות, לשבח את ההדרכה, להעמיק את התודעה לסובלנות ול"דו-קיום" ולהרחיב את פעילות הצופים בשדה. אנו נמשיך בפעילויות השוטפות כגון: הדרכה, סיורים לימודיים, טיולים, צעדות, מפגשים, מחנות מקומיים, ארציים ובינלאומיים. פעילויות בקיץ שכוללות מחנה מרכזי לכל שבטי הארגון ואליו מוזמנים צופים מכל הארגונים בארץ ומארגונים שונים בחו"ל.

כיוון שהקהילה הדרוזית מעורבת בפעילויות הארגון, אנו שואפים לפתח תוכנית הדרכה משולבת לחניכי הצופים יחד עם בני משפחותיהם (הורים, אחים ואחיות). בתוכניתנו להקים גם חבר ידידים ושוחרים שיסייע לארגון הצופים בתרומות ופעילויות משותפות עם הקהילה הבוגרת.

לארגון צופי בתיה"ס הדרוזים – 48 מורים בבתי ספר דרוזים ברחבי הארץ, המונים למעלה מ-4,400 חניכים וכ- 245 צופים בוגרים.

                                                                                                   ד"ר סלמאן פלאח

                                                                                                ראש הצופים הדרוזים